Do cơn mưa điểm 10 và mức kỷ lục điểm chuẩn của 99-ers, dự báo 2K-ers sẽ phải gặp một đề thi khó nhằn hơn rất nhiều.